Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality:

Aktualizován Postup Žádosti o dotaci od podání na MAS k podání na RO SZIF (duben 2018)

ŘO PRV aktualizoval návod na postup žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova pro žadatele i MAS. Odkaz na stažení v článku.

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1509689077707%2F1523351443271.pdf

Článek vyšel : 19.4.2018, počet zobrazení : 3838