Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Setkání pracovních skupin Technická a dopravní infrastruktura obcí, Občanské vybavení a služby v rámci přípravy SCLLD

V rámci přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 proběhlo ve Valči setkání pracovních skupin Technická a dopravní infrastruktura obcí, Občanské vybavení a služby

Setkání pracovních skupin se uskutečnilo v pondělí 4. listopadu 2014 v prostorech Muzea ve Valči. 

Občané, zástupci soukromého, veřejného a neziskového sektoru, kteří měli zájem se podílet svými názory a podněty na formování budoucí strategii místní akční skupiny. 

Pracovní skupiny diskutovaly nad tématy týkající se například rekonstrukcí vodovodů, kanalizací, místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, rekonstrukce zdravotnických zařízení, zařízení pro sociální služby a mnoho dalšího. 

Podněty, které místní akční skupina v rámci zasedání obou pracovních skupin získala zapracuje do dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař o.p.s. 

Ostatní dokumenty k nahlédnutí zde

 

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 5.11.2014, počet zobrazení : 14605