Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Setkání pracovní skupiny Místní ekonomika a podnikání, Životní prostředí a kulturní dědictví v rámci přípravy SCLLD

V rámci přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 proběhlo ve Valči setkání pracovní skupiny Místní ekonomika a podnikání, Životní prostředí a kulturní dědictví.

Setkání pracovních skupin se uskutečnilo v pondělí 3. listopadu 2014 v prostorech Muzea ve Valči. 

Občané, zástupci soukromého, veřejného a neziskového sektoru, kteří měli zájem se podílet svými názory a podněty na formování budoucí strategii místní akční skupiny. 

Pracovní skupiny diskutovaly nad tématy týkající se například revitalizace vodních toků, snižování energetické náročnosti budov, odstraňování černých skládek, stabilizace ploch ohrožených erozí, diverzifikace činnosti zemědělských podniků, obnova výstavby lesních porostů a mnoho dalšího. 

Podněty, které místní akční skupina v rámci zasedání obou pracovních skupin získala zapracuje do dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař o.p.s. 

Ostatní dokumenty k nahlédnutí zde

 

 

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 5.11.2014, počet zobrazení : 8097