Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality:

III. Výzva MZe k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 300 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II

Žádosti o podporu v rámci programu 129 300 jsou přijímány od 1. dubna 2020 do 30.října 2020 nebo do vyčerpání alokace do 15 hodin posledního dne lhůty. Celková alokace III. Výzvy je 1000 mil. Kč.

Další informace: http://eagri.cz/public/web/file/648115/III._Vyzva_Ministerstva_zemedelstvi__129_300.pdf

Stránka programu: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/vodovody-a-kanalizace/

Článek vyšel : 26.3.2020, počet zobrazení : 1161