Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 1. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

MAS Vladař vyhlašuje 1. výzvu z Programu rozvoje venkova

Příjem žádostí bude probíhat od 29.1.2018 do 23.2.2018.

Znění výzvy naleznete na: http://www.vladar.cz/1-vyzva-mas-vladar-k-predkladani-zadosti-o-podporu-v-ramci-operace-19-2-1-programu-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014-2020-vypis-text-37.html

Článek vyšel : 15.1.2018, počet zobrazení : 9305 (9305 tento měsíc)