Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV COVID-19 - Aktuální krize, kde čerpat informace?
Aktuality:

Mimořádný newsletter OP VVV - Šablony a uzavření školDobrý den,

zasílám Vám mimořádný newsletter týkající se aktuálního uzavření škol ve vztahu k Šablonám.
Informace poskytla paní Karešová z MŠMT.
 
1. Personální šablony:
pokud mohou zaměstnanci školy/školského zařízení v souladu s opatřením vlády pracovat (v budově školy/z domova), je možné uplatňovat za tyto dny personální šablony. V souladu s pracovními činnostmi v pracovní smlouvě/DPČ/DPP bude zaměstnanec/pracovník pracovat i v nepřítomnosti dětí/žáků/účastníků. V pracovněprávních dokumentech je nutné zkontrolovat a případně i doplnit místo výkonu práce, popř.  typy činností.
 
2.  Kluby, Doučování, Využití ICT ve výuce:
V pravidelných aktivitách (kluby, doučování, využití ICT ve výuce) lze nerealizovat výuku v daném týdnu/týdnech a nahradit ji v následujících týdnech.
 
3.  Jednorázové aktivity:
Pokud nepůjde realizovat jednorázové aktivity (vzdělávání DVPP, projektové dny, setkávání s rodiči atd.), nelze čerpat šablony za zrušené aktivity. Plánované aktivity lze samozřejmě přesunout na jiný termín.
 
 
Již 25 školám bezplatně pomáháme od I. či II. vlny Šablon. Viz mapka.
 
Ušetřené peníze za administraci tak mohou vložit do svých žáků a pedagogů, nikoliv soukromé firmě ;-)
 
Článek vyšel : 10.3.2020, počet zobrazení : 1751