Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality:

Monitoring podnikatelského projektu podpořeného z Programu rozvoje venkova - Monitorovací list za rok 2019

Na Portálu farmáře SZIF jsou v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 umístěny monitorovací listy za rok 2019 k vyplnění. Monitorovací zprávu za rok 2019 je povinnost odevzdat prostřednictví Portálu farmáře do 31. 07. 2020.

Monitorovací zpráva je umístěna na Portálu farmáře v záložce: Nová podání → V hnědých obdélníkových ikonách, které přísluší Žádosti PRV – projektová opatřeníDalší přílohy k žádostemMonitorovací list. Zde je rovněž umístěna instruktáž k jejich vyplnění, ve které je také uvedena informace jaké projekty mají povinnost monitorovací zprávu odevzdávat a jakým způsobem se monitorovací zpráva odesílá.

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2019 (datum podání do 31. 7. 2020)

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 28.4.2020, počet zobrazení : 3662