Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Komunitní mikroregionální setkání v rámci přípravy SCLLD v Manětíně

V Manětíně se v rámci přípravy strategického dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař o.p.s. sešli aktéři z území Manětínsko-Nečtinského mikroregionu.

V rámci přípravy strategického dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

MAS Vladař o.p.s. se ve čtvrtek 12. června 2014 sešli v Kulturním domě v Manětíně aktéři

z území Manětínsko-Nečtinského mikroregionu. Formou veřejné diskuze mezi účastníky vznikal přehled

sliných a slabých stránek , příležitostí a hrozeb tohoto mikroregionu.

 

Zjištěné skutečnosti budou sloužit jako podklad při zpraocování SWOT analýzy v Strategii

komunitně vedeného místního rozvoje.

 

 

Ostatní přílohy k nahlédnutí zde

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 13.6.2014, počet zobrazení : 11615