Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Komunitní mikroregionální setkání v rámci přípravy SCLLD v Liběšicích

V Liběšicích se v rámci přípravy strategického dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař o. p. s. sešli aktéři z území mikroregionu Žatecko.

V rámci přípravy strategického dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař o.p.s. se v pátek 27. června 2014 sešli v Restauraci "U Jožana" v Liběšicích aktéři z území mikroregionu Žatecko. Formou veřejné diskuze mezi účastníky vznikal přehled silných a slabých stránek , příležitostí a hrozeb tohoto mikroregionu.

 

Zjištěné skutečnosti budou sloužit jako podklad při zpracování SWOT analýzy v Strategii komunitně vedeného místního rozvoje.

 

Ostatní přílohy k nahlédnutí zde

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 28.6.2014, počet zobrazení : 9375