Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality:

Pozvánka na Valnou hromadu MAS Vladař - listopad 2018

Dovolujeme si Vás pozvat na VH MAS Vladař dne 29.11.2018 od 9.00 do zasedací místnosti Měú Podbořany, mírová 615.

Program jednání:

 1. Prezence, schválení programu
 2. Volba členů Výběrové komise
 3. Volba členů Kontrolní komise
 4. Realizace SCLLD MAS Vladař
  1. Zajištění realizace SCLLD
  2. Programové rámce a jejich plnění
  3. Informace o plánu na další rok
 5. Závěr, diskuse

Pozn.: v průběhu jednání bude zajištěno drobné občerstvení.

Potvrzení účasti:
Děkujeme za potvrzení Vaší účasti na jednání, nejpozději do 28. 11. 2018 (do 12.00 hodin), na e-mail: josef.rysavy@vladar.cz

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 29.10.2018, počet zobrazení : 3077