Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality:

Příležitost - MMR podporuje dark (grief) tourism

MMR nabízí dotace i na projekty zahrnující specifické formy cestovního ruchu jako je tzv. dark / grief tourism.

Podporu výstavby informačních a navigačních prvků odkazujících na místní kulturně historická pohřebiště (nebo hroby) a připomenutí památky významných rodáků pochovaných na území obce nabízí Národní program podpory cestovního ruchu v regionech.

Jedná se o rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu sloužící především návštěvníkům, o podporu výstavby prvků interpretace kulturně – historického a přírodního dědictví. Mezi neuznatelné výdaje patří obnova, opravy a provoz pohřebišť a hřbitovů, prvky evidence hrobových míst a informačního systému pro hřbitovy.

Program je koncipován tak, že je otevřen různým příjemcům a mnoha projektovým záměrům, pokud cílí na cestovní ruch – na rozprostření návštěvnosti v čase a prostoru a na zvýšení jeho kvality. Informace o dotačním programu naleznete zde.

Článek vyšel : 17.1.2018, počet zobrazení : 5147 (5147 tento měsíc)