Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality: Aktuality z území MAS Vladař

Příprava zemědělců na změnu erozní ohroženosti od roku 2019 – počítačový kurz

Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si vás pozvat na vzdělávací akci na téma: „Změna erozní ohroženosti od roku 2019“ který se uskuteční mimo jiné 13.3.2019 v čase 9:30-13:30 na adrese MAS-Vladař, Masarykovo nám. 22, Podbořany (zasedací místnost).

Cíl semináře
Poskytnout vysvětlení přístupu k novému znění standardu DZES 5 platnému od 1.1.2019 a ukázat praktické postupy, jak použít LPIS k řešení eroze v souladu s požadavky stanovenými Ministerstvem zemědělství. Účastníci kurzu se v počítačové učebně naučí na praktických příkladech v LPIS vytvářet protierozní opatření.

Program semináře
1. Aktuální stav DZES, změny legislativy, minimální pokryv půdy (4+), klasifikace plodin pro erozi, pro rok 2019 zůstává stále v platnosti DZES 4, klasifikace plodin pro erozi
2. Půdoochranné technologie obecně, uznané půdoochranné technologie pro SEO plochy, uznané půdoochranné technologie pro MEO plochy
3. Praktické příklady DZES 5, kreslení erozních pozemků, zákres obsevů, zákres pásu, kontrola správnosti řešení eroze

Přednášející: Ing. Jaroslava Šamsová – akreditovaná poradkyně

Účast na semináři je bezplatná. Občerstvení zajištěno.

Z důvodu omezené kapacity (max. 15 účastníků/1 kurz), prosíme o nahlášení účasti na e-mail: oakmo@oakmo.cz

V případě dalších otázek nebo nejasností se, prosím, obraťte na

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 8.3.2019, počet zobrazení : 4271