Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 /

Program rozvoje venkova

Ke stažení:

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. Program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Podporován bude komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. Horizontální prioritou je předávání znalostí a inovací formou vzdělávacích aktivit a poradenstvím a spolupráce v oblasti zemědělství a lesnictví.

MAS Vladař implementuje v rámci metody LEADER opatření 19.2. Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), resp. 19.2.1 PODPORA PROVÁDĚNÍ OPERACÍ V RÁMCI KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE.

Opatření v kterých MAS se říká fiche, MAS Vladař má ve své strategii definováno 8 fichí, 7 z toho je určeno pro koncové žadatele a 1 je určena pro projekty spolupráce mezi MAS:

 • PRV1: Investice do zemědělských podniků
 • PRV2: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
 • PRV3: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
 • PRV4: Neproduktivní investice v lesích
 • PRV5: Sdílení zařízení a zdrojů
 • PRV6: Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
 • PRV7: Předávání znalostí a informační akce
 • PRV8: Spolupráce MAS

Výzvy MAS Vladař:

 

Žádosti o podporu se podávájí elektronicky skrze portál farmáře SZIF

Aktuality k tématu Program rozvoje venkova:

 • Zpřesnění Pravidel PRV prosinec 2017

  Zpřesnění Pravidel PRV prosinec 2017

  16.12.2017: Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 - Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj) .. Celý článek

 • Aktualizace pravidel PRV říjen 2017

  Aktualizace pravidel PRV říjen 2017

  12.10.2017: Dne 2. 10. 2017 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka aktualizaci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova České republiky pro období 2014-2020, pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje. .. Celý článek

Stránky v této kategorii: 1. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, 2. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

© MAS Vladař 2016