Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Setkání pracovní skupiny Vzdělání a venkovské školství

V pondělí 20. října 2014 se uskutečnilo zasedání Pracovní skupiny Vzdělávání a venkovské školství

V rámci přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař na období 2014 - 2020 se uskutečnilo první zasedání pracovní skupiny Vzdělávání a venkovské školství. 

Občané, zástupci soukromého, veřejného a neziskového sektoru, kteří měli zájem se podílet svými názory a podněty na formování budoucí strategii místní akční skupiny se sešli ve Valči. 

Podněty, které místní akční skupina v rámci zasedání pracovní skupiny získala zapracuje do dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař. 

 

 

Zápis z jednání, fotografie si můžete přečíst níže. 

 

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 20.10.2014, počet zobrazení : 11588