Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Komunitní mikroregionální setkání v rámci přípravy SCLLD ve Žluticích

Ve Žluticích se v rámci přípravy strategického dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař o.p.s. sešli aktéři z území svazku obcí Doupovských hor

V úterý 10. června 2014 se v rámci přípravy strategického dokumentu Strategie komunitně

vedeného místního rozvoje MAS Vladař o.p.s.  sešli v Pensionu Harmonie ve Žluticích aktéři

z území svazku obcí Doupovské hory. Setkání probíhalo jako poslední bod programu jednání

svazku Doupovské hory.

 

Formou veřejné diskuze mezi účastníky vznikal přehled sliných a slabých stránek , příležitostí

a hrozeb tohoto mikroregionu.

 

Zjištěné skutečnosti budou sloužit jako podklad při zpracování SWOT analýzy v Strategii

komunitně vedeného místního rozvoje.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 11.6.2014, počet zobrazení : 9349