Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 7.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řizení rizik a katastrof I. (IROP2)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Vyhlašujeme 7. výzvu z IROP - Zvýšení připravenosti k řešení a řizení rizik a katastrof I. (IROP2)

7.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řizení rizik a katastrof I. (IROP2)

Od 19.3.2019, od 10:00 hodin je v systému ISKP k dispozici žádost v rámci 7. výzvy MAS Vladař v operačním programu IROP.

Více informací naleznete na stránce výzvy: 7.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řizení rizik a katastrof I. (IROP2)

V rámci vyhlášené 7. výzvy / IROP 2 bude MAS Vladař pořádat seminář pro žadatele. O přesném termínu a místa konání Vás budeme informovat na našich webových stránkách.

 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

19.3.19 10:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+

19.3.19 10:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

20.5.19 10:00

 

 

Alokace výzvy MAS (CZV)

3 484 220,000 Kč
Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

minimální výše CZV na projekt:    100 000,00 Kč

 

maximální výše CZV na projekt: 2 000 000,00 Kč

 

Galerie :

Článek vyšel : 19.3.2019, počet zobrazení : 7834