Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 8.výzva MAS Vladař–IROP–Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví I. (IROP6)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Vyhlašujeme 8. výzvu z IROP – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví I. (IROP6)

8.výzva MAS Vladař–IROP–Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví I. (IROP6)

Od 19.3.2019, od 10:00 hodin je v systému ISKP k dispozici žádost v rámci 8. výzvy MAS Vladař v operačním programu IROP.

Více informací naleznete na stránce výzvy: 8.výzva MAS Vladař–IROP–Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví I. (IROP6)

V rámci vyhlášené 8. výzvy / IROP 6 bude MAS Vladař pořádat seminář pro žadatele. O přesném termínu a místa konání Vás budeme informovat na našich webových stránkách.

 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

19.3.19 10:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+

19.3.19 10:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

20.5.19 10:00

 

 

Alokace výzvy MAS (CZV)

2 326 320,00 Kč
Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

minimální výše CZV na projekt:    500 000,00 Kč

 

maximální výše CZV na projekt: 2 326 320,00 Kč

 

Galerie :

Článek vyšel : 19.3.2019, počet zobrazení : 8080