Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Závěrečné setkání a prezentace nových projektů OPZ 2019

LEADER ACADEMY o.p.s. společně s MAS VLADAŘ o.p.s. a NADACE VALEČ V ČECHÁCH si Vás dovolují pozvat na závěrečné setkání spolupracujících subjektů dne 14.3.2019 od 13 – 15,00 hodin v salonku restaurace KAVÁRNA U MUZEA, ŠIROKÁ 182 VE VALČI

Pro koho je akce určena: Pozvání platí pro každého, kdo se aktivně zajímá o možnosti podpory na pracovních místech, tj. zaměstnavatelé,
zástupci obcí a měst, neziskové organizace, spolky, sdružení, fyzické osoby vytvářející pracovní místa,
ale i samotné zájemce o případnou účast v některém z projektů.

Proč se informovat: Mnoho lidí chce pracovat, ale často existují překážky, které jim v tom brání. V rámci projektů můžeme
tyto překážky pomoci odstranit (návrhy na oddlužení, rekvalifikace, příspěvky na pracovní místa).

Program:

  1. Shrnutí realizace končících projektů (rozdělení prostředků, formy spolupráce, podpořené osoby)
  2. Současné možnosti a běžící projekty (aktuální projekty, formy podpory a spolupráce)
  3. Výhled na další programové období (očekávané projekty vč. podpory na pracovní místa)

Těšíme se na Vaši účast. Občerstvení zajištěno.

Svou účast, prosíme, potvrďte na e-mail: info@leaderacademy.cz nebo telefonicky: 737 444 602, Ing. Zdeněk Mach, koordinátor projektů OPZ.

Galerie :

Článek vyšel : 3.3.2019, počet zobrazení : 5863