Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 1. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Aktuality:

1. výzva PRV - příjem žádostí zahájen!

Ode dnešního rána do půlnoci 23.února je možné podávat skrze portál farmáře SZIF žádosti o podporu v 1. výzvě MAS Vladař v PRV.

Detaily výzvy: http://www.vladar.cz/1-vyzva-mas-vladar-k-predkladani-zadosti-o-podporu-v-ramci-operace-19-2-1-programu-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014-2020-vypis-text-37.html

Žádost je třeba vyplnit na portále farmáře SZIF: https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod (jak si zřídit přístup viz. článek Jak se registrovat na Portál farmáře SZIF?)

K vyplnění žádosti je třeba prohlíčeč PDF souborů, podporovaný je např. Adobe PDF Reader verze 10 a vyšší - nejnovější stahujte na: https://get.adobe.com/cz/reader/.

Článek vyšel : 29.1.2018