Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

2. mimořádný říjnový newsletter OP VVV 2020

Dobrý den,
v rámci metodické a administrativní podpory, kterou Vám bezplatně poskytujeme, zasílám 2. mimořádný říjnový newsletter


Nejčastější otázky a odpovědi k aktualitám

V příloze posílám nejčastější otázky a odpovědi k aktualitám, tento soubor jsem dnes obdržel z MŠMT.

 

Inspiromat k Šablonám II a III

V následujících Inspiromatech najdete rady, tipy a praktické návody pro ty, kteří pro svou školu čerpají podporu ze šablon MŠMT. Zde je ke stažení inspiromat pro Šablony II a inspiromat pro Šablony III.

 

Již 25 školám bezplatně pomáháme od I. do III. vlny Šablon. Viz mapka.

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 22.10.2020