Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 6. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

6. Výzva MAS Vladař - Program rozvoje venkova

MAS Vladař vyhlašuje výzvu v Programu rozvoje venkova. Celkově je připraveno přes 21 mil Kč na dotace pro zemědělce, zpracovatele zemědělské produkce i nezemědělské podnikatele a vlastníky lesů (včetně obcí). Nově jsou také vyhlášeny fiche určené ke sdílení zařízení a strojů, horizontální a vertikální spolupráci mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a k dále k předávání znalostí a na informační akce.

Příjem žádostí bude probíhat přes portál farmáře SZIF od 27.07.2022 do 12.08.2022.


Více informací: https://www.vladar.cz/6-vyzva-mas-vladar-k-predkladani-zadosti-o-podporu-v-ramci-operace-19-2-1-programu-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014-2020-vypis-text-177.html

Článek vyšel : 14.7.2022