Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 8.výzva MAS Vladař–IROP–Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví I. (IROP6)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Školení žadatelů k 8. výzvě IROP 6 (Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví)

8. 4. 2019 od 09.00 hodin, Vás zveme na seminář pro žadatele z výzvy č. 8. IROP 6 do kanceláře MAS Vladař v Podbořanech

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE v rámci vyhlášené výzvy MAS Vladař o.p.s.

8.výzva MAS Vladař–IROP–Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví I. (IROP6)

MAS Vladař o.p.s., si Vás dovoluje pozvat na seminář k vyhlášené výzvě, pro aktivitu "Památky", k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu „IROP“

Termín konání: 08. 04. 2019
Místo konání: Masarykovo náměstí 22, Podbořany - kancelář MAS Vladař v 1. patře budovy (vchod v průjezdu po pravé straně)
Čas zahájení, ukončení: 09.00 – 11.45 hodin

Program semináře:

  • 09:00 – 09:10 Prezence
  • 09:10 – 10:10 Zahájení semináře - představení výzvy (název výzvy, vazba na výzvu „ŘO IROP“, oprávnění žadatelé, podporované aktivity, míra podpory, cílové skupiny, a další potřebné údaje)
  • 10:10 - 10:30  Závěr, diskuse
  • 10:30 – 11:30 Podání žádsoti v ISKP14+
  • 11:30 - 11:45  Přestávka - občertsvení, ukončení semináře

V průběhu semináře bude zajištěno drobné občerstvení.

 

Potvrzení účasti: Děkujeme za potvrzení Vaší účasti na semináři, nejpozději do 3. 4. 2019, na e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

V případě, že se do uvedeného termínu nepřihlásí žádný zájemce, seminář bude zrušen.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 22.3.2019