Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař Harmonogram výzev ARCHIV 2019
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Aktualizace Harmonogramu výzev IROP 2019

V dubnu 2019 proběhlo jednání RK MAS, kde byly schváleny potřebné změny v Harmonogramu výzev operačního programu IROP na rok 2019.

MAS Vladař ve 12/2018 zveřejnila na svých webových stránkách Harmonogram výzev pro operační program IROP, kde byly uvedeny plánované výzvy pro rok 2019, které jsou v plánu v území MAS Vladař vyhlásit. Jelikož v současné chvíli musíme vyřešit tzv. kurzový rozdíl v rácmi původních schválených alokací v operačním programu IROP pro MAS Vladař, bylo nutné řešit změnu v původním Harmonogramu VERZE 01 / 2019. Po opětovném mapování a zjišťování aktuálních potřeb v území, bylo rozhodnuto a schváleno RK MAS Vladař, jaké alokace budou sníženy pro vyrovnání kurzového rozdílu, který po MASkách požaduje řešit ŘO IROP. MAS Vladař musela najít úsporu v celkové výši 7.166.589,00 Kč (95% příspěvek EU).

 

(Uvedené částky jsou ve výši 95%, což znamená čerpání z Evropských fondů = příspěvek Evropské unie)

 • původní alokace na programové období 2014 - 2020 činila 110.410.000,00 Kč
 • kurzový rozdíl činí 7.166.589,00 Kč
 • alokace snížena na celkovou částku pro zbývající programové období 2014 - 2020 činí 103.243.411,00 Kč
 • v roce 2017 - 2018 byly vyhlášeny výzvy v celkové výši 61.209.224,65 Kč
 • zbývající alokace po odečtení kurzového rozdílu činí 42.034.186,35 Kč

 

Čerpání alokace v programovém období 2014 - 2020

příspěvek EFRR celková alokace 95% čerpaná alokace 95%

zbývající alokace 95%

IROP 1 16 560 000,00 3 411 034,85 13 148 965,15
IROP 2 3 310 000,00 0,00 3 310 000,00
IROP 3 22 080 000,00 18 166 659,52 3 913 340,48
IROP 4 11 040 000,00 3 325 000,00 7 715 000,00
IROP 5 55 210 000,00 36 306 530,28 18 903 469,72
IROP 6 2 210 000,00 0,00 2 210 000,00
KURZOVÝ ROZDÍL 110 410 000,00 61 209 224,65 49 200 775,35
7 166 589,00 0,00 7 166 589,00
103 243 411,00 61 209 224,65 42 034 186,35
       

 

V důsledku výše uvedného (kurzový rozdíl, aktuální stav potřeb v území MAS Vladař) byly tedy provedeny tyto změny v harmonogramu výzev pro rok 2019 / VERZE 02, platná od 16. 04. 2019:

 • zařazení vyhlášení výzvy ve fiši IROP 4 - sociální podnikání, a to v celkové alokaci 2,0 mil. Kč, zbývající část alokace (5.715.000,00 Kč) bude využita na pokrytí kurzového rozdílu
 • změna ve vyhlášení výzvy v aktivitách sociální infrastruktury = fiše IROP 3, zrušení vyhlášení výzvy pro aktivitu sociální služby a sociální bydlení, zařazení a vyhlášení výzvy pro podporu aktivity Komunitní centra v celkové alokaci 2.461.751,48 Kč, zbývající část alokace (1.451.589,00 Kč) bude využita na pokrytí kurzového rozdílu
 • snížení alokace u 9. výzvy MAS Vladař - IROP 5 - Infrastruktura předškolního vzdělávání
 • navýšení alokace u 10. výzvy MAS Vladař - IROP 5 - Infrastruktura základních škol

Další informace jsou uvedeny v samotném dokumentu Harmonogramu výzev, na str. 2..

 

Kontaktní osoby:

 • Andrea Nipauerová, manažer IROP - CLLD MAS Vladař
  e-mail: andrea.nipauerova(vložtezavináč)vladar.cz
  mobil: +420 724 168 451

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 26.4.2019