Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Aktualizace Seznamu přijatých žádostí o podporu 10. výzva IROP 5

NAVÝŠENÍ ALOKACE - dne 7. 2. 2020 byla zaslána žádost o modifikaci 10. výzvy / IROP 5, dne 11. 2. 2020 byla modifikace výzvy schválena v systému MS2014+

Z důvodu změny alokace 10. výzvy IROP MAS Vladař, bylo nutné provést aktualizaci seznamu přijatých žádostí o podporu. Na současné probíhající hodnocení podaných žádostí o podporu dle seznamu přijatých žádostí nemá tato změna vliv. Pouze se navýšila finanční alokace výzvy, aby bylo možné podpořit více projektů. O všech krocích jsme již informovali v předešlých článcích, viz níže uvedené odkazy.

 

Případné dotazy směřujte na manažera operačního programu IROP - p. Nipauerová Andrea, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 20.2.2020