Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality:

Aktuální stav operačních programů 2021 - říjen 2021

MAS Vladař se připravuje na zahájení nového programového období EU. V článku bychom i Vám rádi přiblížili aktuální stav operačních programů formou odkazů na přehled OP a aktuálně patné a schválené materiály a dokumenty.

Integrovaný operační program - IROP

Operační program Zaměstnanost - OPZ+

Společná zemědělská politika po roce 2020 (SZP)

Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost - OPTAK

Operační program Spravedlivá transformace 2021–2027

Oparční program Jan Amos Komenský OPJAK

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 15.10.2021