Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař Avízo: 16.výzva MAS Vladař-IROP - ZRUŠENO !!!
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Avízo 14. výzvy MAS Vladař z operačního programu IROP

MAS Vladař bude v říjnu / listopadu 2019 vyhlašovat 14. výzvu IROP. Celkem bude možné podpořit v této výzvě projekty částkou 2.461.751,48 Kč (částka je uvedena ve výši 95% - Evropské fondy / příspěvek Unie).

Popis opatření v rámci fiše IROP 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

aktivita: ROZVOJ KOMUNITNÍCH CENTER

Výzva bude zaměřena na podporu rozvoje komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce – jedná se o veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku. Pro dosažení těchto cílů je v zařízení poskytována kombinace komunitních a veřejných služeb, minimálně základní sociální poradenství, sociální služba v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociální začleňování. Prostorové vybavení integračních center musí vždy umožňovat vzájemné kontakty mezi příslušníky cílové skupiny a jejich kontakty s profesionály v sociální oblasti.

Bližší informace naleznete zde: http://vladar.cz/avizo-14-vyzva-mas-vladar-irop-vypis-text-104.html

Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS Vladař, pro které je schválena SCLLD.

Kontaktní údaje:
Ing. Josef Ryšavý, vedoucí pracovník CLLD, josef.rysavy@vladar.cz, 608025123
Andrea Nipauerová, manažer IROP, andrea.nipauerova@vladar.cz, tel.: 724168451

Galerie :

Článek vyšel : 7.10.2019