Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař Avízo: 16.výzva MAS Vladař-IROP
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Avízo 16. výzvy MAS Vladař z operačního programu IROP

MAS Vladař bude v době duben až květen 2021 vyhlašovat 16. výzvu IROP. Celkem bude možné podpořit v této výzvě projekty částkou 2.602.483,91 Kč.

Aktualizace informací ke dni 23. 3. 2021

Dne 18. 3. 2021 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kdy bylo odsouhlaseno navýšení původní alokace výzvy na částku celkem 3.400.000,00 Kč (uvedená částka je ve výši 95%, bez 5% spoluúčasti žadatele).

 

Popis opatření v rámci fiše IROP1 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy:

aktivita BEZPEČNOST DOPRAVY

Hustota dopravní sítě v některých částech území MAS Vladař je stále nedostatečná, a zároveň ne vždy odpovídá rozvojovým potřebám území. Velmi často se stále jedná o chybějící či nezrekonstruované chodníky, což má za následek nedostatečné řešení bezpečnosti hlavně pro chodce, někde zas neodpovídá kapacita komunikace reálnému tranzitu se všemi vedlejšími negativními důsledky. Nyní máte opět možnost ve spolupráci s MAS Vladař tyto situace vyřešit v rámci financování potřebných aktivit z evropských fondů, kdy opatření jsou cíleny na zvyšování bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, které na zdejších komunikacích chybí nebo neodpovídají dopravním předpisům.

Bližší informace naleznete zde: http://vladar.cz/avizo-16-vyzva-mas-vladar-irop-vypis-text-151.html

 

Územní vymezení 16. výzvy IROP 1:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS Vladař, pro které je schválena SCLLD.

Kontaktní údaje:
Andrea Nipauerová, manažer IROP, andrea.nipauerova@vladar.cz, tel.: 724168451

Galerie :

Článek vyšel : 12.3.2021