Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Avízo: 7. Výzva MAS Vladař PRV 2014+

Zhruba v polovině května 2023 plánuje MAS Vladař vyhlásit 7. Výzvu z programového rámce PRV na PRV 9. Jedná se konkrétně o článek 20 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Určená je tentokrát výhradně pro obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené obcí nebo svazkem obcí, školské právnické osoby, církve a náboženské společnosti či nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, o.p.s.).

Vyhlášení výzvy: květen 2023 (bude upřesněno)
Příjem žádostí: květen - červen 2023 (cca 30 dní)

Celková alokace výzvy bude ještě upřesněna.

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Vyhlášená fiche (aktivita):

Fiche je rozdělena na více oblastí a je proto velmi široká. Konkrétně je zaměřená na:

 • Veřejná prostranství v obcích
 • Mateřské a základní školy
 • Hasičské zbrojnice
 • Vybrané kulturní památky
 • Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven

V rámci odkazu na fichi výše si můžete načíst souhrn podmínek. Pod tímto odkazem můžete také rovněž rozkliknout vybrané zaměření, kde jsme si pro Vás připravili vždy tabulku CO LZE/CO NELZE. Podrobné znění podmínek najdete v pravidlech pod tímto odkazem.

Důležité kritérium, které jistě nepodceňte, tak je nechat zařadit Váš záměr do plánu/programu/strategie rozvoje obce/obcí (strategického rozvojového dokumentu). To lze po schválení zastupitelstvem obce na jeho jednání viz:

1) Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny podle plánů rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje; (jinak sankce C, vrácení dotace v plné výši).

Více informací:

 • Ing. Petr Menzl, manažer PRV - CLLD MAS Vladař
  e-mail: petr.menzl@vladar.cz
  mobil: +420 733 114 667
 • Ing. Josef Ryšavý, vedoucí pracovník CLLD, ředitel o.p.s.
  e-mail: josef.rysavy@vladar.cz
  mobil: +420 608 025 123
Článek vyšel : 4.5.2023