Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Bližší informace o Šablonách MŠ a ZŠ I

MŠMT zveřejnilo na svých stránkách článek, který všem žadatelům/příjemcům poskytuje bližší informace o výzvě Šablony pro ZŠ a MŠ.

Výzva podpoří jednak osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to personálním posílením o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. (…) Na šablony v celkovém objemu 4,5 miliardy korun mohou v období 2016–2018 dosáhnout školy bez rozdílu velikosti a dle svých potřeb. (…) Vybrané MAS poskytují bezplatné konzultace všem mateřským a základním školám nacházejícím se v jejich územní působnosti.“ Celý článek s dalšími informacemi naleznete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/informace-k-pripravovanym-sablonam-pro-ms-a-zs-i

Článek vyšel : 30.5.2016