Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: COVID-19 - Aktuální krize, kde čerpat informace?
Aktuality:

COVID 3

Dne 18. 5. 2020 byl schválen program COVID III na podporu živnostníků a firem do 500 zaměstnanců. Cílem programu je podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Podpora je poskytována formou ručení ČMZRB spolupracující bance za portfolio transakcí konečných příjemců. Podnikatel o podporu žádá formou žádosti o úvěr u spolupracující banky, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení pro Program COVID III.

Základní podmínky:

a) transakce musí být uzavřena v období mezi 18. 5. 2020 až 31. 12. 2020 včetně,

b) maximální výše jistiny přislíbené k čerpání nepřesáhne 50.000.000 Kč,

c) maximální výše jistiny přislíbené k čerpání nepřesáhne:

  •  dvojnásobek ročních mzdových nákladů Konečného příjemce za rok 2019 nebo za poslední dostupný rok; nebo
  •  25 % celkového obratu Konečného příjemce v roce 2019,

Podmínky přijatelnosti:

Transakce musí plnit následující kritéria:

  1. bude realizována na území České republiky, včetně HM Praha,
  2. nepředpokládá získání jiné veřejné podpory, podpory de minimis na stejný zaručovaný úvěr a zaručovaný úvěr nesmí být podpořen z přímo řízeného nástroje Evropské unie,
  3. nebyla podpořena v programu COVID Plus (pozn. program, který spravuje EGAP).

Forma a výše podpory:

a) podniky do 250 zaměstnanců

  • provozní úvěr až do výše 90 % jistiny Dluhového financování,
  • délka ručení: maximálně 3 roky od data podpisu Transakce

b) podniky od 250 do 500 zaměstnanců

  • provozní úvěr až do výše 80 % jistiny Dluhového financování,
  • délka ručení: maximálně 3 roky od data podpisu Transakce;

Sjednaná splatnost úvěru nesmí nastat dříve jak 1. ledna 2021 s výjimkou úvěrů sjednaných na dobu neurčitou, kde ale rovněž nesmí dojít ke splacení úvěru do tohoto data.

Náležitosti a způsob podání žádosti o podporu

Konečný příjemce o podporu žádá formou žádosti o úvěr u spolupracující banky, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení pro Program COVID III.

Více informací na webu ČMZRB zde:  
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/

Galerie :

Článek vyšel : 22.5.2020