Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+ Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Doporučení k veřejným zakázkám pro budoucí žadatele a příjemce z IROP 2021-2027

Řídicí orgán IROP vydává doporučení pro budoucí žadatele a příjemce z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v PO 2021 - 2027

Vážení žadatelé a příjemci podpory v programovém období 2021 - 2027.

Řídicí orgán IROP vydává doporučení pro budoucí žadatele a příjemce z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v programovém období 2021-2027 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Příjemcům, kteří již nyní plánují zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, jež by měly být financovány z IROP 2021-2027, doporučujeme, aby i před vydáním Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP (resp. před vyhlášením jednotlivých výzev k předkládání žádostí o dotace) postupovali v souladu s níže uvedeným dokumentem.

Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek

 

Informace za MAS Vladař o.p.s. pro Vás připravila: Nipauerová Andrea - manažer IROP

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 16.3.2022