Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality:

Dotační program MMR - Podpora rozvoje regionů 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje s účinností ke dni 12. října 2020 výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2021 v podprogramech Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli a Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli.

https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2021

Konkrétně se jedná o následující dotační tituly:

  • podpora obnovy místních komunikací – pro obce i nad 10 000 obyvatel, které nejsou statutárními městy
  • rekonstrukce veřejných budov
  • obnova a budování sportovišť
  • podpora cestovního ruchu
  • podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
  • podpora dostupnosti služeb

 

Článek vyšel : 19.10.2020