Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Důležité: aktualizace vícero dokumentů v ŠablonáchVážení žadatelé, upozorňujeme Vás, že se ke 14. listopadu řada dokumentů pro projekty Šablony MŠ a ZŠ I aktualizovala. Byly přidány některé přílohy, jež se k žádosti mají přikládat, např. nová příloha čestné prohlášení, v případě, že aktivně používáte datovou schránku. Uvádějte ji nyní. Také přikládejte souhlasné stanovisko zřizovatele.

Všechny změny v dokumentech jsou označeny na webu výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu

Článek vyšel : 16.11.2016