Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Generátor materiálů povinné publicity

Vážení příjemci z výzvy Šablony pro ZŠ a MŠ I. Nezapomínejte na povinnou publicitu projektu.

Pro usnadnění tvorby materiálů splňující požadavky publicity byl vytvořen generátor, kde zadáte patřičné údaje projektu.  Povinné nástroje jsou: dočasný billboard – po dobu realizace projektu, Stálá pamětní deska/billboard, plakát o minimální velikosti A3. Generátor publicity naleznete zde: https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1

Článek vyšel : 30.9.2016