Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Avízo: 13.výzva MAS Vladař-IROP 13.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1) 12.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy II. (IROP1) Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Avízo 12. a 13. výzvy MAS Vladař z operačního programu IROP

MAS Vladař bude v měsíci červenec / srpen 2019 vyhlašovat:
12. výzvu IROP - aktivita Telematika pro veřejnou dopravu, celkem bude možné podpořit v této výzvě projekty částkou 1,0 milion Kč
13. výzvu IROP - aktivita Bezpečnost dopravy, celkem bude možné podpořit v této výzvě projekty částkou 12,0 milionů Kč


Popis opatření v rámci fiše IROP1 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy:

 

aktivita TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU - 12. výzva IROP 1

Výstavba, zavedení, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních dopravních systémů (ITS) a dopravní telematiky pro veřejnou dopravu, zavádění nebo modernizace informačních systémů pro cestující, komunikačních systémů řidičů veřejné dopravy s dispečinkem, rezervačních, odbavovacích a platebních systémů pro veřejnou dopravu.

Bližší informace naleznete zde: avizo-12-vyzva-mas-vladar-irop-vypis-text-99.html

 

aktivita BEZPEČNOST DOPRAVY - 13. výzva IROP 1

Hustota dopravní sítě v některých částech území MAS Vladař je nedostatečná, a zároveň bohužel neodpovídá ani rozvojovým potřebám území. Velmi často se jedná o chybějící či nezrekonstruované chodníky, což má za následek nedostatečné řešení bezpečnosti hlavně pro chodce, někde zas neodpovídá kapacita komunikace reálnému tranzitu se všemi vedlejšími negativními důsledky. Nyní máte možnost ve spolupráci s MAS Vladař tyto situace vyřešit v rámci financování potřebných aktivit z evropských fondů, kdy opatření jsou cíleny na zvyšování bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, které na zdejších komunikacích chybí nebo neodpovídají dopravním předpisům.

Bližší informace naleznete zde: avizo-13-vyzva-mas-vladar-irop-vypis-text-98.html

 

Územní vymezení 12. a 13. výzvy IROP 1:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS Vladař, pro které je schválena SCLLD.

Kontaktní údaje:
Ing. Josef Ryšavý, vedoucí pracovník CLLD, josef.rysavy@vladar.cz, 608025123
Andrea Nipauerová, manažer IROP, andrea.nipauerova@vladar.cz, tel.: 724168451

Galerie :

Článek vyšel : 3.7.2019