Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+ Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

HARMONOGRAM výzev IROP MAS Vladař pro rok 2024

Harmonogram výzev operačního programu IROP MAS Vladař v programovém období 2021 - 2027.

Vážení.

Dne 27. 7. 2023 proběhlo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byla schválená jednak aktualizace harmonogramu výzev v operačním programu IROP na rok 2023 a zároveň již plán výzev pro rok 2024. Jelikiož Řídící orgán IROP v současné době MASkám v rámci České republiky již vyhlásil a otevřel pro příjem žádostí do výzev "CLLD" všech sedm opatření, proto bychom Vám rádi co nejdříve poskytly a zpřístupnily informace k MASkovým výzvám, aby jste měli dostatečný prostor k přípravě svých záměrů, hlavně u těch opatřeních, které jsou podmíněné buď studií nebo stavební dokumentací. Věnujte tedy i pozornost stránkám MAS Vladař, kde budou postupně zpřístupněny potřebné dokumenty / informace / pozvánky na workshpopy, ale i samotné semináře k jednoltivým výzvám. Více již Vám řekne harmonogram výzev, viz příloha tohoto článku a dále níže uvedené informace.

Co bude nyní dále následovat?

Na dalším jednání RK MAS budou předloženy ke schválení potřebné dokumenty, směrnice a šablony, které musíme mít v souladu s programovým rámcem IROP, dále s pravidly operačního programu IROP. Nyní již probíhá kompletní příprava finálních výstupů a dokumentů, abychom mohli dle harmonogramu vyhlásit a otevřít pro příjem projektových záměrů své další výzvy:

 • 5. výzva IROP 4 Hasiči
  • Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V
  • typ regionu MRR
  • alokace pro tuto výzvu 3.252.957,20 Kč CZV
  • 61. výzva IROP CLLD
 • 6. výzva IROP 2 Veřejná prostranství
  • Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí
  • typ regionu MRR
  • alokace pro tuto výzvu 8.000.000,00 Kč CZV
  • 73. výzva IROP CLLD
 • 7. výzva IROP 5 Sociální služby
  • Infrastruktura pro soicální služby
  • typ regionu MRR
  • alokace pro tuto výzvu 2.000.000,00 Kč CZV
  • 49. výzva IROP CLLD
 • 8. výzva IROP 7 Cestovní ruch
  • Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu
  • typ regionu MRR
  • alokace pro tuto výzvu 8.000.000,00 Kč CZV
  • 86. výzva IROP CLLD

Již nyní můžete zahájit potřebné přípravy svých projektových záměrů a žádostí o podporu. Ať už konzultacemi na MAS Vladař, přípravy vypracování potřebných dokumentů, cenových marketingů případně veřejných zakázek. Zde je také nutné pamatovat na to, že MAS přebírá pravidla z "nadvýzev" ŘO IROP, viz výše uvedené, takže se můžete podívat do pravidel pro žadatele a příjemce (způsobilé výdaje, podporované aktivity, povinné přílohy, systém a kroky hodnocení). Po vyhlášení a otevření výzvy MAS se bude vždy konat seminář pro žadatele. Včas bude opět zveřejněno na našem webu a také zasláno jako informace v území.

 

Kontaktní osoba:

 • manažer operačního programu IROP - p. Nipauerová Andrea, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz
 • mobil 731 416 889

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 18.8.2023