Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Informace o zadávání veřejných zakázek v operačním programu IROP

Zde naleznete potřebné a užitečné informace pro zadávání veřejných zakázek v operačním programu IROP "Integrovaný regionální operační program" na období 2014-2020, kdy se těmito příručkami řídí všeobecně žadatelé v programu IROP včetně žadatelů, kteří podávají své žádosti přes výzvy MAS Vladař.

Více informací na níže uvedených webových odkazech a v uvedených dokumentech.

 • MS2014+ modul "Veřejné zakázky", dokument platný od 22.8.2017, viz. složka MS2014+ postupy / dokument ke stažení  "Upozornění na změnu administrace veřejných zakázek v MS2014+ od 22. 8. 2017" NEBO také jako dokument ke stažení v příloze tohoto článku
 • Stanovisko ŘO IROP k postupu dle MPZ po nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb.
 • Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, příloha č. P3 dokumentu Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, vydání / verze 1.10, platnost od 27. 10. 2017, ve složce Obecná pravidla pro žadatele a příjemce / aktuálně platná verze / zip soubor přílohy uvedeného dokumentu
 • OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO VŠECHNY SPECIFICKÉ CÍLE A VÝZVY, vydání / verze 1.10, platnost od 27. 10. 2017, potřebné informace v kapitole č. 5 a č. 6 viz. níže uvedená textace, citovaná z tohoto dokumentu
   
  5. Investiční plánování a zadávání zakázek (str. 85)
  5.1. Investiční plánování (str. 85)
  5.2. Veřejné zakázky dle ZZVZ/ ZVZ (str. 87)
  5.3. Zakázky, které nespadají pod působnost ZZVZ / ZVZ (str. 92)
  5.4. Společná ustanovení o povinnostech dodavatele (zhotovitele) pro výběrová a zadávací řízení (str. 97)
  5.5. Společná ustanovení o postupu CRR/ŘO IROP pro výběrová a zadávací řízení (str. 98)

  6. Speciální úprava předkládání dokumentace u zakázek na stavební práce (str. 99)
  6.1. Základní pravidla předkládání dokumentace dodatečných stavebních prací (str. 99)

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 20.2.2018