Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ /

Interní postupy IROP - směrnice č. 01

Ke stažení:

Stáhnout vše

Interní postupy - směrnice č. 01 "Interní postupy MAS Vladař o.p.s. pro hodnocení a výběr projektů, ošetření zamezení střetu zájmů Operační program IROP"

  • Interní postupy verze 01, platná a účinná dnem_ARCHIV (verzi 01 nahrazuje platný dokument verze 02)
  • Interní postupy verze 02, platná a účinná dnem_ARCHIV (verzi 02 nahrazuje platný dokument verze 03)
  • Interní postupy verze 03, platná a účiná dnem 28. 1. 2019

    © MAS Vladař 2016