Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

IROP - Centrum informuje příjemce o postupu při řešení mimořádných situací v souvislosti s přírodní katastrofou

Programová dokumentace IROP pamatuje i na takovéto mimořádné situace a Centrum je schopno příjemcům, kteří byli postiženi kalamitou nabídnout řešení dané situace v souladu s pravidly IROP.

Vážení žadatelé a příjemci podpory v operačním programu IROP.

Centrum pro regionální rozvoj České republiky v reakci na nedávnou ničivou přírodní katastrofu provedlo zmapování postižených projektů a je připraveno pomoci všem příjemcům, kteří se v důsledku nepříznivých okolností ocitli v problémech s realizací nebo udržitelností svých projektů financovaných z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

V případě, že se vás uvedená situace týká, neváhejte prosím kontaktovat své nejbližší Územní pracoviště IROP, kde jsou pracovníci Centra připraveni vám poskytnout konzultaci a součinnost při řešení všech vzniklých překážek.

 

Kontakty na územní pracoviště Centra pro IROP

 

Informace za MAS Vladař o.p.s pro Vás připravila: Andrea Nipauerová, manažer IROP - CLLD MAS Vladař

Galerie :

Článek vyšel : 19.7.2021