Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality:

Pozvánka na Valnou hromadu MAS 26.9.2023

Rozhodovací komise MAS Vladař si Vás dovoluje pozvat na Valnou hromadu MAS Vladař. Termín konání: 26. 09. 2023. Místo konání: Zasedací místnost MěÚ Podbořany, Mírová 615, Podbořany. Čas zahájení, ukončení: 09.00 – 10.30 hodin.

Program jednání:

  1. Informace o realizaci CLLD MAS Vladař
  2. Programový rámec SR SZP (dříve PRV)
  3. Volba členů Výběrové komise MAS Vladař
  4. Příprava Konference realizace SCLLD MAS Vladař – termín 30.11.2023
  5. Diskuse

Pozn.: akce je veřejně dostupná, v průběhu jednání bude zajištěno drobné občerstvení. Svou účast prosíme potvrďte na emailu: josef.rysavy@vladar.cz.

Článek vyšel : 26.8.2023