Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Příprava SCLLD MAS Vladař 2021+
Aktuality:

Proběhlo veřejné projednání návrhu Koncepční části strategie MAS Vladař 2021+

13.8.2021 proběhlo veřejné projednání návrhu Koncepční části strategie MAS Vladař 2021+. Setkání bylo hybridní online i se zájemci v zasedací místnosti MAS Vladař proběhlo představení, návrhu dokumentu a posbírány připomínky. Po jejich zapracování bude dokument předložen Valné hromadě MAS Vladař k odsouhlasení.

Článek vyšel : 15.8.2021