Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Příprava SCLLD MAS Vladař 2021+
Aktuality:

Projednání SCLLD2021+ na Manětínsku

Dne 14.6.2021 proběhlo jednání s aktéry Manětínsko-Nečtinského mikroregionu o návrhu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař pro programové období 2021+.

Článek vyšel : 14.6.2021