Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Příprava SCLLD MAS Vladař 2021+
Aktuality:

Projednání SCLLD2021+ na Žatecku

Dne 25.6.2021 proběhlo jednání s aktéry Žateckého mikroregionu a okolí o návrhu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař pro programové období 2021+.

Článek vyšel : 27.6.2021