Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař / GRANTOVÝ PROGRAM PLZEŇSKÉHO KRAJE /

Grantový program PK 2018

Ke stažení:

Stáhnout vše

Logo Plzeňského kraje

GRANTOVÝ PROGRAM MAS Vladař na území obcí Plzeňského kraje


MAS Vladař za podpory Plzeňského kraje vyhlašuje výzvu na předkládání projektů GP PK 2018

Termín příjmu žádostí: od 10. 9. 2018 0:00 do 30. 9. 2018 23:59

Podporovaná témata:

  • Kulturní, společenské a sportovní aktivity dětí, mládeže a dospělých ve prospěch obyvatel obcí na území MAS Vladař v Plzeňském kraji

Maximální velikost projektu: 15 tis. Kč

Celková výše finančních prostředků Grantového programu MAS Vladař pro rok 2018, která je schválena Rozhodovací komisí MAS Vladař, je 50.000,- Kč.

Aktuality k tématu Grantový program PK 2018:

© MAS Vladař 2016