Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace

Zpracování Žádosti o změnu, Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci, postupy zadávání v MS2014+, povinnosti při zadávání a kontrole veřejných zakázek.

Centrum pro regionální rozvoj České republiky, se sídlem Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary, pořádá dne 5.4.2018, v době od 9:30 do 13:00 hodin, Seminář IROP, který bude zaměřen na "Administraci projektů ve fázi realizace".

V případě zájmu se můžete registrovat nejpozději do 3. 4. 2018 na email: karolina.durdikova@crr.cz.

Z kapacitních důvodů je možné přihlásit za jeden subjekt maximálně 2 účastníky.

Další informace viz. dokumenty v příloze tohoto článku.

 

Harmonogram semináře:

09:00 – 09:30  Prezence účastníků
09:30 – 09:35  Úvodní slovo: Seznámení s programem semináře (Ing. Míšková)
09:35 – 11:00  Zpracování Žádosti o změnu, postup zadávání v MS2014+ (Ing. Soukupová, Ing. Vejr)
11:00 – 11:20  Přestávka a diskuze
11:20 – 12:15  Zpracování Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci, postup zadávání v MS2014+ (Ing. Musilová, Ing. Vejr)
12:15 – 13:00  Povinnosti při zadávání a kontrole veřejných zakázek ve vztahu k předložení Žádosti o platbu (Mgr. Kotes)

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 26.3.2018