Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 13.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1) 15.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2) 16.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy IV. (IROP1) 3.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5) Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Seminář IROP - Nejčastější pochybení ve veřejných zakázkách

Seminář můžete navštívit v Karlových Varech, Plzni nebo v Ústí nad Labem.

Vážení žadatelé a příjemci podpory v operačním programu IROP.

Centrum regionálního rozvoje si pro Vás připravilo další seminář v oblasti podávání a řešení Veřejných zakázek. Dovolujeme si Vás tedy v zastoupení pozvat na seminář "Nejčastější pochybení ve veřejných zakázkách z pohledu IROP" pořádaný Územním odborem IROP pro Karlovarský, Ústecký a Plzeňský  kraj. Seminář je určen pro žadatele i příjemce, kteří administrují veřejné zakázky u projektů financovaných z Integrovaného regionálního operačního programu.

 

Kde můžete tedy seminář navštívit a jak se registrovat?

KARLOVY VARY:

  • 19. října 2021 (10:00 – 13:00)
  • Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary (budova Cantina La Fresca v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje, 1. patro, zasedací místnost č. 2.52)
  • VSTUP ZDARMA
  • Prosíme, potvrďte svou účast nejpozději do 14.10.2021, do 15:00
  • Pozvánku a program na seminář naleznete zde: Program Karlovy Vary (registrace je možná níže pod programem, přes odkaz “Registrovat“)

 

ÚSTÍ NAD LABEM:

  • 20. října 2021 (09:00 – 12:30)
  • ICUK Space Hradební, Event space - Velká hradební 2800, 400 01 Ústí nad Labem
  • VSTUP ZDARMA
  • Prosíme, potvrďte svou účast nejpozději do 15.10.2021, do 15:00
  • Pozvánku a program na seminář naleznete zde: Program Ústí nad Labem (registrace je možná níže pod programem, přes odkaz “Registrovat“)

 

PLZEŇ:

 

 

Informace za MAS Vladař o.p.s pro Vás připravila: Andrea Nipauerová, manažer IROP - CLLD MAS Vladař

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 1.10.2021