Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 16.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy IV. (IROP1)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Školení žadatelů k 16. výzvě IROP 1 (Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy)

17. 5. 2021 od 09.00 hodin, Vás zveme na seminář formou online konference pro žadatele 16. výzvy IROP 1, která proběhne přes platformu "GOOGLE MET"

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE v rámci vyhlášených výzev MAS Vladař o.p.s.

 

„16.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy IV. (IROP1)“

 

MAS Vladař o.p.s., si Vás dovoluje pozvat na seminář k vyhlášené výzvě, pro aktivitu "Bezpečnost dopravy", k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu „IROP“.

Seminář bude zaměřen na potřebné informace pro žadatele a příjemce podpory s vazbou na 53. výzvu IROP - Integrované nástroje / CLLD, dle připravené prezentace, která v den konání bude dostupná všem hostům a po skončení semináře bude následně dostupná také na webových stránkách MAS Vladař. Na seminář si již žadatelé a příjemci podpory mohou připravit konkrétní dotazy. V případě, že by ze strany žadetele vznikla potřeba řešit své dotazy mimo tento seminář, je možné si domluvit osobní schůzku na konzultaci přímo s p. Nipauerovou.

 

Termín konání: 17. 05. 2021
Místo konání: online konference „meet“, stačí se připojit zde: https://meet.google.com/cjd-bqtn-gpg?authuser=0
Čas zahájení, ukončení: 09.00 – 14.00 hodin

 

Detaily k webovému připojení:

 

Program semináře, kterým Vás provede p. Nipauerová Andrea - manažer IROP MAS Vladař.

  • 09:00 – 09:15             Prezence
  • 09:15 – 09:20             Zahájení semináře
  • 09:20 – 10.30             Představení výzvy I. část (bližsí specifikace v pozvánce)
  • 10:30 – 10:45             Přestávka
  • 10:45 – 12:00             Představení výzvy II. část (bližsí specifikace v pozvánce)
  • 12:00 – 12:15             Přestávka
  • 12:15 – 13:30             Představení výzvy III. část (bližsí specifikace v pozvánce)
  • 13:30 – 14:00             Závěr, diskuse

 

 

Potvrzení účasti: Děkujeme za potvrzení Vaší účasti na semináři, nejpozději do 14. 05. 2021, na e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

V případě, že se do uvedeného termínu nepřihlásí žádný zájemce, seminář bude zrušen.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 28.4.2021