Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 3.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5) Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Školení žadatelů k 3. výzvě IROP (Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení)

19.3.2018 od 09.00 hodin, Vás zveme na seminář pro žadatele z výzvy č. 3. IROP do kanceláře MAS Vladař v Podbořanech

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE v rámci vyhlášené výzvy MAS Vladař o.p.s.

3.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení I. (IROP5)

MAS Vladař o.p.s., si Vás dovoluje pozvat na seminář k vyhlášené výzvě, pro aktivitu "Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání", k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu „IROP“

Termín konání: 19. 03. 2018
Místo konání: Masarykovo náměstí 22, Podbořany - kancelář MAS Vladař v 1. patře budovy (vchod v průjezdu po pravé straně)
Čas zahájení, ukončení: 09.00 – 12.00 hodin

Program semináře:

  • 09:00 - 09:15 Prezentace
  • 09:15 - 09:20 Zahájení semináře
  • 09:20 - 10:30 Představení výzvy (název výzvy, vazba na výzvu „ŘO IROP“), oprávnění žadatelé, podporované aktivity, míra podpory, cílové skupiny, a další potřebné údaje
  • 10:30 - 10:45 Přestávka - občerstvení
  • 10:45 - 11:30 Podání žádosti v ISKP14+
  • 11:30 - 11:50 Závěr, diskuse

Potvrzení účasti: Děkujeme za potvrzení Vaší účasti na semináři, nejpozději do 14.3.2018, na e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

V případě, že se do uvedeného termínu nepřihlásí žádný zájemce, seminář bude zrušen.

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 22.2.2018