Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: MAS Vladař o.p.s. / Projekty /

MAP2 Podbořansko-Žatecko

logo OPVVV

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011513

Výzva: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP

Realizace projektu: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2022.

Projektem navazujeme na projekty MAP I, realizované v posledních 2 letech v území ORP Žatec a ORP Podbořany. Bude dále udržena platforma Partnerství MAP a PS jako prostor pro sdílení zkušeností, informací, metodických postupů učitelů a ředitelů MŠ a ZŠ, poradenských pracovníků, zástupců organizací neformálního vzdělávání, poskytovatelů sociálních služeb, zřizovatelů, institucí veřejné správy a rodičů, a platformu dalšího plánování rozvoje vzdělávání v území. Projekt napomůže plnit cíle MAP I.

Webové stránky projektu

    © MAS Vladař 2016