Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: GRANTOVÝ PROGRAM ÚSTECKÉHO KRAJE Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař Podpora komunitního života na venkově ÚK 2024
Aktuality:

MAS Vladař vyhlašuje výzvu na podporu komunitního života na venkově v Ústeckém kraji pro rok 2024

Připravujete komunitní akci? Získejte na ni podporu až 25 000 Kč! Podporu je možné získat na veřejně prospěšné komunitní akce, například společenské, kulturní, sportovní nebo vzdělávací akce, obnovu a údržbu občanské vybavenosti a veřejného prostoru. Lze podpořit také nákup služeb, vybavení, zařízení apod.

MAS Vladař vyhlašuje ve spolupráci s Ústeckým krajem výzvu "Podpora komunitního života na venkově ÚK 2024".
V rámci této výzvy můžete obdržet dotaci 5 až 25 000 Kč. Výše podpory činí 80 % ze sumy výdajů, ze kterých je vypočítána dotace. Stačí vyplnit krátký formulář.

Podporu je možné žádat na aktivity, které byly nebo budou realizovány v období od 1. 3. 2024 do 31. 12. 2024

Žádosti o podporu můžete podávat od 29. 4. 2024 (12:00) do 10. 6. 2024 (16:00)

Důraz je kladen na přínos pro komunitu a veřejnou prospěšnost projektu.

Více informací o výzvě naleznete zde: Podpora komunitního života na venkově ÚK 2024

Kontaktní osoba pro výzvu:

Článek vyšel : 22.4.2024